Fréijoorsmoort

D’Kanner an d’Personal ous der Maison Relais Veinen invitieren Eech ganz häerzlich op hire Fréijoorsmoort e Mëttwoch, den 28.03.2018 vua 17.00 Auer uan Kaffi a Gedrinks, Kouch, Kéichelcher, Verkaf vua Bastelsaachen Mir soen der Elterevereinigung Merci fir hiren Don vuan 1000 € mat däm mir is nei Gefierer fir d’Kanner konnte kafen