ÉISCHT-HËLLEFS-COURS

Beschreibung Dauer vum Cours: 16h Säitdeem den Éischt Hëllefs Cours den 1. Juli 2018 vum CGDIS nei organiséiert gouf, entsprécht dëse Cours lo och a Lëtzebuerg dem Modell vum europäeschen First-Aid-Cours. Dat heescht, dass de Cours sech elo zu gutt 2/3 op praktesch Inhalter stëtzt an déi theoretesch Deeler mëttlerweil éischter d’Ausnam bilden. D’Zieler vum Cours:…

Détails

Bon pour le télésiège

Le conseil communal est très heureux d’offrir à ses habitants un bon pour un aller-retour sur le télésiège de la commune. Nos sympathiques collaboratrices du bureau de la population se feront un plaisir de vous remettre ces bons.   Der Gemeinderat ist sehr erfreut, seinen Einwohnern einen Gutschein für eine Hin- und Rückfahrt mit dem…

Détails