sms2citizen

sms2citizen ass e Noriichtendéngscht de vum Gemengesyndikat SIGI gratis offréiert gëtt. Dëse Service erméiglecht et dem Bierger, wichteg an aktuell Informatiounen iwwert seng Gemeng ze erhalen; z.B. iwwert kulturell Manifestatiounen, déi aktuell Verkéierssituatioun oder iwwert aner wichteg Servicer vun de Gemengen. GRATIS umellen ________________________   sms2citizen est un service de messagerie gratuit, mis à disposition…

Details